wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
1. Właściciel sklepu
2. Koszyk  zamówienia
3. Potwierdzanie zamówień
4. Ceny
5. Realizacja zamówienia
6. Sposoby płatności
7. Wysyłka towaru
8. Anulowanie zamówienia
9. Reklamacje
10. Gwarancja
11. Zwrot towaru
12. Ochrona danych osobowych
13. Podstawa prawna
14. Postanowienia końcowe
 
1.
Właściciel sklepu
Właścicielem sklepu jest:
TENOR Muzyczny Jan Sarama, ul. Dworcowa 4/48a,48b, 39-300 Mielec,
NIP: 817-001-06-51, REGON 690276012
Adres strony: www.tenor.com.pl, poczta elektroniczna: tenor@tenor.com.pl
 
2.
Koszyk zamówienia
Przy każdym produkcie znajduje się pole "dodaj do koszyka" (ikonka koszyk). Należy kliknąć na to pole, aby dany produkt znalazł się w koszyku z zakupami. Zawartość koszyka można zobaczyć za każdym razem, gdy dodaje się do niego kolejny produkt lub po kliknięciu na "Twój koszyk". Dzięki temu można kontrolować swoje zakupy. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianych produktów lub zrezygnować z nich całkowicie. Aby zrealizować swoje zamówienie, wystarczy kliknąć na "potwierdź zakup". Jeszcze wtedy możliwa jest rezygnacja z zakupów lub dokonanie zmian w zamówieniu. Po kliknięciu na "prześlij dane" nie ma już możliwości jego zmiany. W ciągu kilku minut Kupujący otrzyma e-mail z listą zakupionych towarów. UWAGA! Jeżeli w otrzymanym e-mailu znajduje się jakikolwiek błąd związany z ilością zamawianego towaru bądź danymi adresowymi, prosimy o niezwłoczną informację pod adres tenor@tenor.com.pl (podając numer zamówienia w tytule wiadomości).
 
3.
Potwierdzanie zamówień
W ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia wysyłamy e-mail z informacją o statusie realizacji lub z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Sklep www.tenor.com.pl zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki towaru w przypadku podejrzeń co do prawdziwości zamówienia oraz wówczas, gdy nie uda się go potwierdzić. Potwierdzenie zamówienia może być wysłane e-mailem przez sprzedającego lub dokonane telefoniczne.
4.
Ceny
Podane w sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w złotówkach.
 
5.
Realizacja zamówienia
Przez realizację zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki z zamówionym towarem firmie spedycyjnej. Realizujemy zamówienie w ciągu 3 dnia roboczych od momentu jego potwierdzenia. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Ciebie towarów zajmie nam więcej czasu, nasz pracownik poinformuje o dłuższym terminie realizacji zamówienia. Zamówienia przyjmujemy pocztą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizujemy we wszystkie dni robocze w godzinach 10.00-18.00. Zamówienia przyjęte w piątek po godzinie 12.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek.
Dokładna informacja zostanie przesłana po złożeniu zamówienia, a firma TENOR dołoży wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.
 
6.
Sposoby płatności
Istnieje kilka możliwych sposobów płatności za zamówiony towar:
1. Przelew
Towar wysyłamy po wpłynięciu środków na nasze konto bankowe. Kwota przelewu jest pokazana w koszyku oraz w e-mailu przesyłanym po złożeniu zamówienia. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić identyfikator zamówienia. Brak takiej informacji może spowodować opóźnienia w jego realizacji.
2. Pobranie
Towar wysyłamy za pobraniem - zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX lub UPS. Należną kwotę zamawiający wypłaca kurierowi w momencie odbierania przesyłki.
3. Płatność kartą
Towar wysyłamy po potwierdzeniu przez Bank dokonania transakcji.
4. Płatność  elektronicznym przelewem
Towar wysyłamy po potwierdzeniu przez Bank dokonania transakcji.
5. Kredyt ratalny
Towar wysyłamy po potwierdzeniu przez Bank zakończenia procesu przyznania kredytu ratalnego. Kwota płatności jest automatycznie przekazywana do Banku udzielającego kredyt.
W naszym imieniu obsługą kredytów ratalnych zajmują się banki niżej wymienione:
Credit Agricole Bank Polska S.A. - proszę zapoznać się z procedurą ratalną, ikona znajduje się na stronie głównej www.tenor.com.pl
Santander Consumer Bank - proszę zapoznać się z procedurą ratalną, ikona znajduje się na stronie głównej www.tenor.com.pl
6. Gotówka w siedzibie firmy TENOR MUZYCZNY w Mielcu
Sposób płatności wybierany jest w ostatnim oknie formularza zamówienia.
 
7. Wysyłka towaru
Towar dostarczany jest przez firmę kurierską K-EX, UPS lub inną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Więcej informacji znajduje się w zakładce Transport na stronie głównej.
 
8. Anulowanie zamówienia
Anulowanie zamówienia możliwe jest tylko wówczas, gdy nie zostało ono jeszcze zrealizowane. W tym celu należy wysłać informację pocztą elektroniczną na adres: tenor@tenor.com.pl i anulować zamówienie lub zadzwonić do pracownika realizującego zamówienie. Nie możemy anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
 
9. Reklamacje
W przypadku otrzymania towaru posiadającego wady techniczne lub wystąpienia usterki w trakcie okresu gwarancyjnego prosimy o kontakt z naszą firmą (e-mail, telefon) w celu uzgodnienia sposobu złożenia reklamacji.
Kontakt z serwisem możliwy jest poprzez: 
E-mail: tenor@tenor.com.pl
Telefon 17 788 50 11, 602 196 010
W celu skorzystania z gwarancji, przed kontaktem prosimy o podanie następujących danych:
Nazwa towaru (producent i model urządzenia)
Imię i nazwisko osoby lub nazwa firmy składającej reklamację
Numer dowodu zakupu (paragonu lub faktury)
Data dokonania zakupu
Numer seryjny urządzenia zapisany w karcie gwarancyjnej
Informacja na temat usterki
Adres odbioru reklamowanego towaru
Adres wysyłki powrotnej
Numer telefonu lub adres email
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas naprawy urządzenia.
W przypadku braku oryginalnego opakowania wysyłany sprzęt należy bezpiecznie zapakować na czas transportu.
Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem!
 
10. Gwarancja
Towary zakupione w sklepie www.tenor.com.pl  podlegają 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty sprzedaży urządzenia. Wyjątek stanowią towary używane lub pochodzące z ekspozycji, które oferowane są z 12-miesięczną gwarancją, a także towary zakupione przez prowadzących działalność gospodarczą. W tym przypadku okres gwarancji również wynosi 12 miesięcy.
Firma TENOR Muzyczny zobowiązuje się w stosownym czasie bezpłatnie usunąć wady towaru w drodze naprawy lub wymiany. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju przypadkowych lub celowych uszkodzeń, a także uszkodzeń spowodowanych niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.
 
11. Zwrot towaru
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość TENOR
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub formularza przed jego upływem. Złożenie oświadczenia może nastąpić także na formularzu odstąpienia od umowy załączonym do przesyłki.
Klient powinien wypełnić poniższy formularz odstąpienia od umowy:
 Formularz odstąpienia od umowy -należy go wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.  Formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: tenor@tenor.com.pl lub listownie.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną.
3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze sklepem. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, sklep informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także fakturą oraz informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze. Termin zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni kalendarzowych.
5. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać na nasz adres. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz wartości najtańszej, standardowej przesyłki towaru przesłanego do Klienta, o ile koszt przesyłki został poniesiony przez Klienta.
7. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towarów.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 
12. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę TENOR Muzyczny z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Nie będą one również wykorzystywane do wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, klientowi przysługuje prawo do ich wglądu, jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.
 
13. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.),
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 
14. Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2017 r.            
Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Promocje

KORG LP-180 BK

KORG LP-180 BK2 890,00 zł2 799,00 zł

CASIO WK-240

CASIO WK-2401 349,00 zł1 249,00 zł

KORG KROME 61

KORG KROME 614 199,00 zł3 999,00 zł

CASIO AP-260

CASIO AP-2603 399,00 zł3 299,00 zł

CASIO CDP-130

CASIO CDP-1301 599,00 zł1 499,00 zł

MARSHALL DSL5C

MARSHALL DSL5C1 699,00 zł1 595,00 zł

CASIO PX-360

CASIO PX-3603 999,00 zł3 899,00 zł

CASIO CTK-1500

CASIO CTK-1500499,00 zł459,00 zł

Nasze nowości

KORG KROSS 2 61 MB

KORG KROSS 2 61 MB3 199,00 zł

BELCAT A35

BELCAT A35479,00 zł

CASIO SA-77

CASIO SA-77289,00 zł

KORG MONOLOGUE

KORG MONOLOGUE1 199,00 zł999,00 zł

Chmura tagów

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl